שלטי אזהרה

שלטי אזהרה-שלטים ומדבקות.

שלטי אזהרה, מופיעים בגודל 32X32 ס"מ
ניתן להשיג שלטי אזהרה בארבע שפות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית.


קרינה
מק"ט 0057

 


קרינה מיננת
מק"ט 0058

 


קרני ליזר
מק"ט 0059

 


חומר רעיל
מק"ט 0060

 


חומר משתך
מק"ט 0061


חומר נפיץ
מק"ט 0062

 


חומר דליק
מק"ט 0063

 


סיכון ביולוגי
מק"ט 0064

 


בור פתוח
מק"ט 0065

 


כאן בונים

מק"ט 0066

 
מעבר שביר
מק"ט 0067

 

 
מטען מורם
מק"ט 0068

 

 
חפצים נופלים
מק"ט 0069

 


תעלה פתוחה
מק"ט 0070

 


עובדים חוצים
מק"ט 0071

 
איזור חלקלק
מק"ט 0072

 

 
גובה מוגבל
מק"ט 0073

 

 
הפ. אוטומטית
מק"ט 0074

 


משאיות חוצות
מק"ט 0075

 

 
הישמר מכוויות
מק"ט 0076

 
הרמה מותרת
מק"ט 0077

 

 
מתח גבוהה
מק"ט 0078

 

 
סכנה חשמל
מק"ט 0079

 

 
חדר חשמל
מק"ט 0080

 

 
ארון חשמל
מק"ט 0081


חדר מצברים
מק"ט 0082

 


גג שביר
מק"ט 0133

 


שמור ידיך
מק"ט 0134

 


חום לוהט
מק"ט 0135

 


ריצפה רטובה
מק"ט 0136


סכנת מעידה
מק"ט 0137

 


סכנה
מק"ט 0138

 


אבנים נופלות
מק"ט 0227

 


החלקה
מק"ט 0072-2

 

 
החלקה
מק"ט 0072-00-2


מק"ט 0225
הישמר מנפילה

 

 
מק"ט 0222
איזור מוגן

 

 
מק"ט 0224
גנרטור מופעל

 

 
מק"ט 0230-1
עובדים בכביש

 

 
מק"ט 0229
עובדים בדרך

 
מק"ט 0233
מים אסורים

 

 

מק"ט 0238
כאן בונים

 


מק"ט 0243
מדרגות ספירלה

 

 
מק"ט 0250-10
מדרגות תלולות

 

 
מק"ט 0056
אנטנה משדרת

 

 

 
מק"ט 0075-1
אתר בנייה

 

 

   

 

 


מק"ט 0285-1
חשמל סטטי

 

 


מק"ט 0286-1
חשמל סטטי

 


מק"ט 1430
גודל 50X60 ס"מ
סכנת טביעה

 


מק"ט 1407-00
גודל 50X60 ס"מ
סכנת טביעה

 


מק"ט 1407
גודל 50X60 ס"מ
סכנת טביעה

 


מק"ט 0065-1
בור פתוח

 

 

 
מק"ט 1740
הנחיות בטיחות

 

 
מק"ט 3022
הישמר מהחלקה

 

 
מק"ט 8051
קרינת לייזר

 

 
מק"ט 8052
קרינת לייזר

 

 
מק"ט 8050
קרינת לייזר

 
מק"ט 206-11
זהירות אבק

 

 
מק"ט 207-11
מפלס הרעש

 

 
מק"ט 208-11
אזור רעש מזיק