שלטי חירום פולטי אור

 

שלטים חירום פולטי אור-שלטים ומדבקות.
 שלטים חירום פולטי אור מופיעים בגודל 15X30 ס"מ
 

 
מק"ט 6301
כניסה

 

 
מק"ט 6302
יציאה

 

 
מק"ט 6303
אין יציאה

 

 
מק"ט 6304
יציאת חירום

 

 
מק"ט 6305
יציאת חירום

 

 
מק"ט 6306
יציאה

 
מק"ט 6307
יציאת חירום

 

 
מק"ט 6308
יציאת חירום

 

 
מק"ט 6309
יציאת חירום

 

 
מק"ט 6310
מקלט

 

 
מק"ט
מקלט6311

 

 
מק"ט
מקלט6312

 
מק"ט 6313
פתח מילוט

 

 
מק"ט 6314
פתח מילוט

 

 
מק"ט 6315
פתח מילוט

 

 
מק"ט 6316
יציאת חירום

 

 
מק"ט 6317
יציאת חירום

 

 
מק"ט 6318
יציאת חירום


מק"ט 6319
דלת כניסה

 


מק"ט 6320
דלת יציאה

 


מק"ט 6321
עליה לגג

 


מק"ט 6322
מדרגות חירום

 


מק"ט 6323
מדרגות חירום

 


מק"ט 6324
מדרגות חירום

 
מק"ט 6328
מקלט

 

 
מק"ט 6329
מקלט

 

 
מק"ט 6330
מקלט

 

  מק"ט 6302-1
יציאה ימינה

 

  מק"ט 6302-2
יציאה שמאלה

 


מק"ט 6304-1יציאת חירום

 
מק"ט 6304-2יציאה שמאלה

                   
שלטים פולטי אור-שלטים ומדבקות.

שלטים פולטי אור מופיעים בגודל 20X30 ס"מ 


מק"ט 6400

 


מק"ט 6401

 


מק"ט 6402

 


מק"ט 6403

 


מק"ט 6404


מק"ט 6405

 

 
מק"ט 6406

 

 
מק"ט 6407

 

 
מק"ט 6408

 

 
מק"ט 6409

 
מק"ט 6410

 

 
מק"ט 6411

 

 
מק"ט 6412

 

 
מק"ט 6413

 

 
מק"ט 6414

 
מק"ט 6415

 

 
מק"ט 6416

 

 
מק"ט 6417

 

 
מק"ט 6418

 

 
מק"ט 6419

 
מק"ט 6471
עזרה ראשונה

 

 
מק"ט 6499 א
ממ"ק

 

 
מק"ט 6500-11
מרחב מוגן

 


מק"ט 6500-10
מרחב מוגן

 

 
מק"ט 6518
נקודת ריכוז

 
מק"ט 6478
משטפת עיניים

 

 
מק"ט 6479
מקלחת חירום

 


מק"ט6454

 

 
מק"ט 6455
משקוף נמוך

 

 
מק"ט 6456
תקרה נמוכה

 
מק"ט 6413-א
יציאה

 

 
מק"ט 6413-ב
יציאה

 

 
6299   6230
קומות

 


מק"ט6409-13 

 

 
מק"ט 6519-1
יציאה

 
מק"ט 6520
יציאה

 

 
מק"ט 6521
יציאה

 

 
מק"ט 6521-1
יציאה

 

 
מק"ט 6562-1
אזור מוגן

 

 
מק"ט 6563
מדרגות חירום

 
מק"ט 6564
מדרגות חירום

 

 
מק"ט 6565
מדרגות חירום

 

 
מק"ט 6566
מדרגות חירום

 

 
מק"ט 6567
מדרגות חירום

 

 
מק"ט 6568
מדרגות חירום

 
מק"ט 6569
מדרגות חירום

               

 

 

שלטים פולטי אור-שלטים ומדבקות.
 שלטים פולטי אור מופיעים בגודל 30X30 ס"מ

 
מק"ט
6601

 

 
מק"ט
6602

 

 
מק"ט
6603

 

 
מק"ט
6604

 

 
מק"ט
6605

 

 
מק"ט
6606

 

 
מק"ט

6607

 
מק"ט
6608

 

 
מק"ט
6609

 

 
מק"ט
6610

 

 
מק"ט
6611

 

 
מק"ט
6612

 

 
מק"ט
6613

 

 
מק"ט
6614

 
מק"ט
6657

 

 
מק"ט
6658

 


מק"ט
6660

 


מק"ט
6661

 


מק"ט
6662

 מק"ט
 6665

 


מק"ט
6685

 

 

 

 
מק"ט
6686
   
מק"ט
6687

                   

שלטי חיצים פולטי אור-שלטים ומדבקות.
שלטים פולטי האור מופיעים בגדלים שונים.


גודל 5X10 ס"מ
מק"ט 6951

 


גודל 5X20 ס"מ
מק"ט 6952

 


גודל 5X30 ס"מ
מק"ט 6953
 

 
גודל 5X10 ס"מ
מק"ט 4551
חיצים

 


גודל 5X20 ס"מ
מק"ט 4552
חיצים

 

 

 

 

 
גודל 5X30 ס"מ
מק"ט 4553
חיצים